Algemene Voorwaarden

Deze wedstrijd is georganiseerd door Happy Box, een label waarmee winacties/wedstrijden georganiseerd worden door Wuze Digital. Voor elke twijfel in verband daarmee, gelieve contact op te nemen per email met support@wuzedigital.com.

Deelname is toegestaan aan alle fysieke personen, 18 jaar of ouder, die zich registreren vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. De verloting zal plaatsvinden op 15 januari 2020 – 15 dagen na voltooiing van de promotie.

Deelname aan deze winactie is volledig kosteloos en heeft als enige doel de getrouwheid van onze gebruikers te benadrukken. Om deel te nemen, is het noodzakelijk alle verplichte velden van het registratieformulier te voorzien van correcte gegevens. Indien de vermelde gegevens bij inschrijving foutief en/of onvolledig zijn, zullen deze nietig verklaard worden en zal ook de prijsuitreiking niet plaatsvinden voor deze gebruikers. De echtheid van deze gegevens zal aangetoond worden door het voorleggen van een geldig identiteitsdocument of paspoort. Op het moment dat de inschrijvingsgegevens van de mogelijke winnaar niet overeenstemmen met diens identiteitsdocument, zal deze zijn/haar recht op de prijs verliezen.

De prijs bestaat uit een product of waardebon met een maximale waarde van 1.500 euro, afhankelijk van het geschenk dat per wedstrijd anders is.

Op de dag van de verloting wordt de mogelijke winnaar getrokken samen met drie (3) reserves.

De winnende deelnemer heeft een tijdspanne van 15 dagen, vanaf het moment dat deze hierover wordt ingelicht, om de gewenste documentatie voor te leggen met als doel de prijs op correcte wijze te overhandigen. Indien het niet lukt om de eerst getrokken winnaar te contacteren, of deze zijn/haar geldige documenten niet kan voorleggen binnen de hierboven vermelde periode, zal de prijs toegekend worden aan de eerstvolgende reservedeelnemer, totdat men de definitieve winnaar gelokaliseerd heeft. In het geval dat de winnaar en de reserves niet gecontacteerd kunnen worden of deze deelnemers niet voldoen aan de voorwaarden van Wuze Digital, verliezen deze hun recht op de prijs.

De gelukkige winnaar geeft Wuze Digital hierbij de expliciete toestemming voor het gebruik en verspreiding van diens persoonlijke gegevens, om de ontknoping van de verloting mede te delen aan de overige deelnemers, alsook voor het promoten van nieuwe wingames die Wuze Digital op eender welk moment aan het daglicht brengt. De communicatie en verspreiding van uw persoonlijke gegevens zullen volbracht worden via de publicatie ervan op websites naar voorkeur van Wuze Digital, per elektronische post of per publiciteitscampagnes.

Wuze Digital OÜ is gedomicilieerd op Käära tee 32, Laiaküla village, Viimsi rural municipality, Harju county, 74008, Estland.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatste gewijzigd op 1 januari 2019